Kwaliteitsmonitoring

Je wilt continu weten of het product of de service die je levert voldoet aan de criteria op het gebied van bijvoorbeeld kwaliteit, veiligheid of klanttevredenheid. Je wilt leren van gemaakte fouten, en borgen dat ze niet nogmaals worden gemaakt.

Slimme formulieren voor quality monitoring en follow up

Door kwaliteitsmetingen vast te leggen in intelligente formulieren op basis van de eigen vastgestelde criteria, beschik je continu over de gewenste stuurinformatie. Op het niveau van organisatie, team en individuele medewerker. Inclusief mogelijkheid voor follow up.

GROTE SET VRAAGTYPEN

Varierend van open tekstvelden tot meerkeuze, dropdown, datum/tijd, beoordelingen of attachments.

ROUTERING

Stel per antwoord in welke vervolgvragen je wilt tonen.

ScoreBEREKENING

Stel scores in per meetpunt, inclusief berekeningswijze voor berekening (sub)totaalscore.

CASES TERUGZOEKEN

Zoek eerder ingevoerde monitorings terug in het case-overzicht met uitgebreide zoekfunctie.

UNIEK: MAATWERK DASHBOARD

Maatwerk dashboard met scores, trends en verbeterpunten op organisatie- en medewerkerniveau.

GERICHT AUTORISEREN

Stel in wie welke rechten krijgt voor het aanmaken, bewerken en inzien van monitorings en dashboards.

ONBEPERKT aantal FORMULIEREN

Maak zoveel formulieren en workflows aan als nodig is om de kwaliteit te managen.

FEEDBACK EN FOLLOW UP

Leg leerpunten vast in formulieren en workflows voor opvolging in de organisatie of medewerker-coaching.

Zo start je kwaliteitsmonitoring in Taskmaster

Het inrichten van intelligente formulieren voor kwaliteitsmanagement klinkt moeilijker dan het is. Er komt geen letter code aan te pas. We helpen met de eerste, de volgende kan je zelf.

  • Maak een concept formulier aan met de controlepunten en de definities
  • Test het formulier met een aantal quality monitors en verwerk de feedback
  • Geef de gebruikers toegang tot het formulier en autoriseer hen met de juiste rechten
  • Ga van start, en blijf continue verbeteren!